Autoriaus Dienoraštis Apie Finansų Ir Verslo

Sužinokite daugiau apie būties meistrą


„Foreman“ yra bendras terminas, susijęs su konkrečiu vadybininko tipu, dažniausiai statyboje ar gamyboje. Daugelyje pramonės šakų, kuriose dirba padėtis, darbuotojas paprastai yra pagrindinis kontaktas tarp vadovų ir darbuotojų.

Atsakomybė vietoje

Statybos darbų vykdytojai yra atsakingi už kiekvieno darbo aspekto priežiūrą.

Stiprus gebėjimas dirbti, prižiūrėti ir palaikyti darbuotojus užtikrina, kad įgulos pradėtų darbą laiku, baigtųsi per nustatytą darbo valandą ir suprastų bei laikytųsi saugos standartų ir taisyklių, kad optimizuotų apatinės eilutės veikimo aspektą.

Taip pat svarbu, kad meistrai tiesiogiai bendradarbiauja su projekto architektais ir išorės rangovais, atsako už šiuos agentus už pirminį valdymą ir darbo patikrinimą, kad patikrintų jo kokybę. Šiuo tikslu pagrindinė atsakomybė taip pat yra susipažinti su atitinkamais federaliniais, valstybiniais ir regioniniais statybos kodeksais, kad visi užbaigti darbai atitiktų visus reikalavimus, keliamus kokybei ir saugai, arba idealiai viršija juos.

Statybų projektai reglamentuoja beveik visus vystymosi aspektus ir dažnai yra labai griežti. Paprastai jie egzistuoja, kad atitiktų draudimo reikalavimus, o priskirtų geriausios praktikos praktika, kurią sudaro visi teisės aktai, yra reikalinga statybų įguloms, rangovams ir subrangovams. Todėl visai neįprasta, kad statybos darbininkai susiduria su žiniomis ir patirtimi, kuri yra gerokai didesnė už savo prekybą.

Statybinis meistras turi pareigą išlaikyti visas suinteresuotas šalis tame pačiame puslapyje ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių.

Išorinės atsakomybės

Ne visi meistrų darbai atliekami vietoje. Statybos darbuotojas taip pat yra atsakingas už įvairius biuro darbus. Jis yra atsakingas už darbo grafiko sukūrimą, siekiant užtikrinti, kad skirtingos darbo dalys būtų užbaigtos tam tikra tvarka.

Geras meistras gali nustatyti tas sritis, kuriose yra didžiausia rizika, kad projektą galima nuvilkti už tvarkaraščio ribų, ir imtis reikiamų korekcinių veiksmų, kad projektai būtų vykdomi pagal tvarkaraštį ir būtų užbaigti iki ar vėliau.

Priežiūros pareigos

Statybinio meistro pagrindinės pareigos yra vadovavimas. Tikimasi, kad atsakingas už įgulų ir darbuotojų mokymą, vadovavimą, priežiūrą ir, jei reikia, drausminimą visame projekte, meistras stebės darbuotojų pastangas, įvertins pažangą ir suteiks darbuotojams rekomendacijas ir pagalbą, kad padėtų padidinti efektyvumą.

Kai tarp darbuotojų atsiranda skundų ar pateikiami skundai, susiję su darbo aplinka, darbuotojas ir darbuotojas yra darbo ir valdymo ryšys. Vykdant su profesinėmis sąjungomis susijusius darbininkus būtina, kad meistras žinotų ir suprastų, kas dažnai būdinga profesinėms sąjungoms, siekiant užtikrinti, kad tokie klausimai, kaip viršvalandžių skyrimas ar drausminės priemonės vykdymas, atitiktų sąjungos reikalavimus.

Organizaciniai įsipareigojimai

Statybos darbininkai atlieka įvairias pareigas, būtinas darbo vietos organizaciniam efektyvumui. Galimybė skaityti, sekti eskizus ir brėžinius ir būti pakankamai išminties, kad prireikus būtų galima pateikti pasiūlymus dėl pakeitimų. Kitas svarbus elementas yra gebėjimas dirbti su privačiais pardavėjais ir kitais išorės departamentais bei agentūromis, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas projekto aspektas būtų aptariamas ir kad jis būtų baigtas.

Administraciniai įsipareigojimai

Statybos darbininkai taip pat yra atsakingi už platų dokumentų rinkinį. Žmogiškųjų išteklių požiūriu, darbų grafikų tvarkymas ir darbuotojų lankomumo stebėjimas tokiu būdu, kuris užtikrina, kad projektas vyktų per biudžetą, yra vienas iš daugelio kasdienių pareigų; jie taip pat dažnai atlieka darbuotojų vertinimus ir dalyvauja nuomos procese. „Foremen“ stebi atsargas ir prireikus tiekia tiekimo ir medžiagų užsakymus.

Mokymas ir mentorystė

Manoma, kad meistras bus statybos pramonės ekspertas. Nors dauguma šių pozicijų pirmiausia yra orientuotos į valdymą, geras meistras taip pat nori ir sugeba atlikti praktinius darbus kartu su pavaldiniais ir mokyti žmones, kaip efektyviai, teisingai ir biudžete vykdyti užduotis.

Keliai į poziciją

Kūrėjo kelias gali šiek tiek skirtis nuo kitų vadovų pareigų, nes meistrai paprastai įgyja savo poziciją per daugelį metų patirties darbo vietoje, o ne švietimo ar formaliojo mokymo programas.

Tačiau statybos meistrai iš tikrųjų dažnai gali vykdyti mokymą projektų valdymo ir statybos paslaugų srityse kartu su realaus pasaulio patirtimi arba vietoj to. Išplėstinis mokymasis abiejose srityse papildo formalias žinias, skirtas praktinei statybos pramonės patirčiai, taigi suteikia pridėtinę vertę atnaujinimui ir rinkoms, kuriose dirba meistrai.

Straipsnis Turinys Pereiti prie skyriaus

Išskleisti

  • Atsakomybė vietoje

  • Išorinės atsakomybės

  • Priežiūros pareigos

  • Organizaciniai įsipareigojimai

  • Administraciniai įsipareigojimai

  • Mokymas ir mentorystė

  • Keliai į poziciją


Video Iš Autoriaus: DragonBall Z Abridged MOVIE: BROLY - TeamFourStar #TFSBroly

Susiję Straipsniai:

✔ - Elektroninės komercijos įmonių privalumai ir trūkumai

✔ - Soffits: kada apsvarstyti uždarą Eave metodą

✔ - Kaip tapti Laisvai samdomu rašytoju: Prep Steps


Naudinga? Pasidalinti Su Draugais!