Autoriaus Dienoraštis Apie Finansų Ir Verslo

Konsultavimo paslaugų pavyzdinė sutartis


Ši konsultacinių paslaugų pavyzdinė sutartis apibrėžia teisinius santykius tarp vienos bendrovės, teikiančios konsultavimo paslaugas kitai Britanijos Kolumbijos provincijoje, tačiau gali būti naudojama bet kurioje provincijoje ar teritorijoje. Nesivaržykite prisitaikyti prie savo sutarčių poreikių ir jį naudoti.

(Nepamirškite, kad visada turite gerą idėją, kad advokatas peržiūrėtų sutartį prieš jį pasirašydamas.)

BizTech Inc.

Standartinė konsultavimo paslaugų sutartis

Ši sutartis sudaryta šią dieną , 20–, tarp („Klientas“), kurios pagrindinė verslo vieta yra 4595 MacDonald Drive, Burnaby, B.C. ir BizTech Inc. ("BizTech Inc."), kurios pagrindinė verslo vieta yra 10517-A Juniper Way, Delta, B.C.

Atsižvelgiant į tai, kad Klientas išlaikė BizTech Inc. atlikti Klientui paramos paslaugas, susitariama taip:

1. Kompensacija ir terminas

Klientas pasilieka BizTech Inc. ir BizTech Inc. sutinka atlikti šias paslaugas: „BizTech Inc.“ paslaugų konsultavimas pagal Kliento reikalavimus, iki gruodžio 31 d. „BizTech Inc.“ įvairiais laikais teikia paslaugas Kliento būstinėje, kitose Kliento patalpose arba „BizTech Inc.“ patalpose, kaip nurodo Klientas. „BizTech Inc.“ atliks paslaugas įvairiais laikais ir įvairiomis trukmėmis, kaip nurodo Klientas.

Taikomi šie mokesčiai:

… $ X per valandą už paslaugas.

„BizTech Inc.“ patirtas pagrįstas ir būtinas verslo ir kelionės išlaidas kompensuoja Klientas, pateikus išlaidų ataskaitas su atsarginiais dokumentais. Visos tokios išlaidos ir visi kelionės planai turi būti iš anksto patvirtinti Kliento.

„BizTech Inc.“ pateikia išsamią sąskaitą faktūrą ir, jei reikia, saugo ir pateikia atsarginę dokumentaciją vienerius metus nuo atitinkamų sąskaitų faktūrų išrašymo dienos. Klientas privalo sumokėti už paslaugas per trisdešimt dienų nuo sąskaitos faktūros. Jei „BizTech Inc.“ pateikia teisinį ieškinį dėl pagal šį Susitarimą mokėtinų sumų surinkimo, ji turi teisę, be visų nuostolių, rinkti surinkimo išlaidas, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius.

Šis Susitarimas prasideda pirmiau nurodytą dieną ir galioja tol, kol bus tinkamai įvykdyti visi įsipareigojimai pagal šį Susitarimą. Bet kuri šio Susitarimo šalis gali nutraukti šią Sutartį su ar be priežasties, raštu pranešdama apie tai kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 21 dieną.

2. „BizTech Inc.“ garantijos

„BizTech Inc.“ atstovauja ir garantuoja Klientui, kad ji turi patirties ir gebėjimo atlikti šiame Susitarime numatytas paslaugas; kad ji atliks minėtas paslaugas profesionaliai, kompetentingai ir laiku; kad ji turi teisę sudaryti ir vykdyti šį susitarimą; ir kad šio Susitarimo vykdymas nepažeidžia ar nepažeidžia jokios trečiosios šalies teisių ar nepažeidžia jokių federalinių, provincijų ir savivaldybių įstatymų. Klientas privalo pateikti reikiamus papildomus produktus ar paslaugas, kurių reikalaujama pagal šią Sutartį ir kurie nepatenka į „BizTech Inc.“ kompetencijos sritį.

3. Nepriklausomas rangovas

„BizTech Inc.“ pripažįsta, kad pagal šį Susitarimą teikiamos paslaugos yra tik kaip nepriklausomas rangovas. „BizTech Inc.“ Kliento vardu nesudaro jokių sutarčių ar įsipareigojimų. „BizTech Inc.“ taip pat pripažįsta, kad ji nelaikoma Kliento filialu ar dukterine įmone ir neturi teisės į jokias Kliento darbo teises ar išmokas. Akivaizdu, kad šis įsipareigojimas nėra bendra įmonė.

4. Konfidencialumas

„BizTech Inc.“ pripažįsta ir pripažįsta, kad ši sutartis sukuria konfidencialius ryšius tarp BizTech Inc. ir Kliento ir kad informacija apie Kliento verslo reikalus, klientus, pardavėjus, finansus, savybes, veiklos metodus, kompiuterines programas ir dokumentus bei kitą tokią informaciją, ar raštu, žodžiu, ar kitaip yra konfidenciali. Visa tokia informacija apie Klientą toliau vadinama „Konfidencialia informacija“. BizTech Inc. sutinka laikytis Kliento informacijos saugumo procedūrų ir kitaip imasi visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad apsaugotų konfidencialią informaciją.

5. Atskleidimas

„BizTech Inc.“ sutinka, kad, išskyrus atvejus, kai nurodo Klientas, ji jokiu metu šio Susitarimo galiojimo metu ar po jo neatskleidžia jokios konfidencialios informacijos ir, pasibaigus šiai Sutarčiai, perduos Klientui visus dokumentus, dokumentus ir kitą turimą ar kontroliuojančią medžiagą, susijusią su Klientu. „BizTech Inc.“ taip pat sutinka įpareigoti savo darbuotojus ir subrangovus laikytis šios sutarties sąlygų.

6. Dotacija

„BizTech Inc.“ sutinka, kad jos darbo produktas, pagamintas vykdant šią Sutartį, išliks išimtine Kliento nuosavybe ir kad jis neparduos, neperduos, neskelbs, neatskleis ar kitaip padarys darbo produktą prieinamu tretiesiems asmenims be išankstinio raštiško Kliento sutikimo. Visos teisės, suteiktos BizTech Inc. pagal šią Sutartį, neturi įtakos išskirtinei Kliento nuosavybės teisei į darbo produktą.

7. Biuro taisyklės

„BizTech Inc.“ Kliento patalpose laikosi visų biuro taisyklių ir taisyklių, įskaitant saugumo reikalavimus.

8. Interesų konfliktas

BizTech Inc. nesiūlo ar nesuteikia jokio tipo atlyginimo jokiam Kliento darbuotojui ar agentui.

9. Taikomasis įstatymas

Šis Susitarimas aiškinamas ir vykdomas pagal Britų Kolumbijos provincijos įstatymus.

10. Visas susitarimas ir pranešimas

Ši sutartis apima visą šalių supratimą ir negali būti keičiama be abiejų šalių raštiško sutikimo. Bet koks pagal šį Susitarimą pateiktas pranešimas yra pakankamas, jei jis pateikiamas raštu ir siunčiamas patvirtintu arba registruotu laišku.

TAI PATVIRTINDAMI,

Klientas ir „BizTech Inc.“ tinkamai įvykdė šią sutartį nuo pirmojo rašto dienos ir metų.

Biztech Inc. Klientų kompanija, Inc.

Iki: Autorius:

Pavadinimas: Vardas:

Pavadinimas: Pavadinimas:

Data: Data:


Video Iš Autoriaus:

Susiję Straipsniai:

✔ - Kaip reikalauti CCA išlaidų verslo transporto priemonei

✔ - Kaip sukurti Pinterest Pin strategijos

✔ - Kaip nustatyti asmeninius ribas Small Business


Naudinga? Pasidalinti Su Draugais!